Disclaimer

Disclaimer

De website wordt op een basis van "ZOALS HET IS"," ZOALS BESCHIKBAAR"en "MET ALLE FOUTEN" aangeboden.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, doen wij geen enkele verklaring of waarborg of aanbeveling van welke aard ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot:

  1. de service;
  2. de inhoud van de website;
  3. gebruikersinhoud; of
  4. beveiliging in verband met de overdracht van informatie naar de website.

Bovendien wijzen wij hierbij alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid af, geschiktheid voor een bepaald doel, geen-inbreuk, titel, gewoonte, handel, rustig genieten, systeemintegratie en vrijheid van computervirussen.

We verklaren niet of garanderen niet dat de service foutvrij of ononderbroken zal zijn; dat defecten zullen worden gecorrigeerd; of dat de service of de server die de service beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, inclusief maar niet beperkt tot virussen. We doen geen verklaringen of garanties dat de informatie (inclusief eventuele instructies) op de service juist, volledig of nuttig is. U erkent dat uw gebruik van de website op uw eigen risico is. We garanderen niet dat uw gebruik van de website wettig is in een bepaald rechtsgebied en we wijzen met name dergelijke garanties af. Sommige jurisdicties beperken of staan de afwijzing van geïmpliceerde of andere garanties niet toe, zodat de bovenstaande disclaimer mogelijk niet op u van toepassing is voor zover de wetgeving van die jurisdictie op u van toepassing is en deze gebruiksvoorwaarden.

Door de website te bezoeken of te gebruiken en te garanderen dat uw activiteiten wettig zijn in elk rechtsgebied waar u toegang hebt tot de dienst of deze gebruikt.

We staan geen inhoud onderschrijven en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aan enige persoon of entiteit voor enig verlies, schade (hetzij werkelijke schade, gevolgschade, bestraffende of anderszins), letsel, claim, aansprakelijkheid of andere oorzaak van de actie, van welke aard of karakter, gebaseerd op of als gevolg van enige inhoud.