Laser Vision Clinics

Grootste groep oogartsen van Vlaanderen die zich toeleggen op het laseren van ogen, met onder meer een campus in Deurne. Dr. Pinxten is hier vennoot.

GZA Sint-Vincentius

Stadscampus van de GZA-ziekenhuizen. Dr. Pinxten doet hier consultaties.

GZA Sint-Augustinus

Dr. Van der Hauwaert doet hier consultaties. Dr. Pinxten en Dr. Van der Hauwaert voeren hier operaties uit.

Belgian Societies of Belgian Cataract and Refractive Surgeons

Vakvereniging van oogartsen gespecialiseerd in cataract- en refractieve chirurgie. Dr. Pinxten is hier lid.

London Vision Clinic

Toonaangevend refractief oogchirurgisch centrum in Londen. Dr. Pinxten volgde hier opleiding bij Dr. Dan Reinstein.

Visian ICL Staar

Grootste fabrikant wereldwijd van voorkamerlenzen, om te kunnen zien zonder bril. Alternatief voor ogen laseren. Sharper Image verdeelt hun intra oculaire contactlenzen.

Ophtalmologia Belgica

Vakvereniging van alle oogartsen in België. Alle oogartsen van Sharper Image zijn hier lid.

American Academy Ophtalmology

Professionele medische vereniging van oogartsen binnen en buiten de Verenigde Staten. Dr. Pinxten is hier lid.

European Society of Ophtalmology

Europese vakvereniging van oogartsen. Dr. Pinxten is hier lid.

Belgische Orthoptiste Vereniging

Vakvereniging van de Belgische orthoptistes. Mevr. Godts zetelt in de raad van bestuur.

Expertopleiding Eerstelijns Oogzorg

Basis- en vervolmakingscursus aan Universiteit Hasselt voor medisch ondersteunend personeel.

Ophtalmology Worldwide

Internationale vrijwilligersorganisatie die cataract- en oogzorghulpmissies organiseert naar Kongo.

Mercy Ships

Vloot van ziekenhuisschepen die noodzakelijke medische en chirurgische zorg mogelijk maakt voor de allerarmsten uit de derde wereld.

KMSKA

Sharper Image steunt als “Vriend van het KMSKA” de werking van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen.